Tag Archives: june 2024 vol-2

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับประธานมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนเข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อหารือและนำเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตอันดามัน

นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ประธานมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน และคณะ เข้าพบคุณจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อหารือและนำเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตอันดามัน ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จากการที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา...

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมระดับปฏิบัติการ (Working Group Meeting)

นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมระดับปฏิบัติการ (Working Group Meeting) สมาชิกเมืองเกาะท่องเที่ยวนานาชาติ ครั้งที่ 25 ณ จังหวัดภูเก็ต (The 25th ITOP...

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในหัวข้อ “Phuket for Pride”

นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้รับเกียรติจากสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรรศการ (องค์การมหาชน) ให้เป็นวิทยากร ในหัวข้อ “Phuket for Pride” ในกิจกรรมการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือระดับเอเชีย (Asia Pride Alliance) ในวันเสาร์ที่...