Category Archives: PTA Roadshow

ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ@Siam Paragon”

เรื่อง      ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ@Siam Paragon” เรียน     สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ด้วยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต   ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  ได้กำหนดจัดงานส่งเสริมการขายและการตลาด   “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ@Siam Paragon”  ระหว่างวันที่  14 – 16  มกราคม  2565  ณ  Lifestyle Hall ชั้น 2  ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร  สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมการตลาดแบบ Consumer Fair  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายให้เกิดเงินหมุนเวียน , ผลักดันให้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจ, และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวรวมถึงชุมชนให้มากที่สุด ในการนี้ทางสมาคมฯ   จึงขอเชิญชวนมายังสมาชิกที่มีความสนใจในตลาดนักท่องเที่ยวคนไทยและกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไทย(Expat) ได้เข้าร่วมออกบูทงานดังกล่าวข้างต้น  โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้.- หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องได้รับตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) รูปแบบการจัดงานการทำการตลาดแบบ Consumer Fair ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานจะต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม รับจำนวนจำกัด…

ขอเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด Pre ITB 2022 และ ITB Berlin 2022

ด้วยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด  ขึ้นในงาน Pre ITB 2022  และ งาน ITB Berlin  2022  โดยมีรายละเอียดดังนี้ งาน Pre ITB 2022 วันที่  3  และ 7 มีนาคม  2565 รับ 29  หน่วยงาน  (สามารถเข้าร่วมงานได้หน่วยงานละ  2  ท่าน) 3 มีนาคม 2565 ณ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 7 มีนาคม 2565 ณ เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส   งาน ITB Berlin 2020  ระหว่างวันที่  9-13  มีนาคม 2565 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี    รับ…

สองเข็มชิลๆเดินตัวปลิวเข้าภูเก็ต

สองเข็มชิลๆเดินตัวปลิวเข้าภูเก็ต ยกมาทั้งเกาะกับราคาสุดพิเศษลดสูงสุดถึง 90% กับงาน “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ” 29-31/10/2564 ณ โรบินสันตรัง ทุก500฿มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลเที่ยวฟรี ทั้งที่พักและล่องเรือหรู งานนี้งานเดียวเที่ยวได้ทั้งเกาะ แล้วพบกัน No วัคซีน ภูเก็ตก็ Ok ขอตรวจ ATK ผ่านแล้วให้เข้าเลย #ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ #phukettouristassociation #TAT

ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ@Trang”

ที่ สทภ.ว.324/2564 14  ตุลาคม   2564 เรื่อง      ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ@Trang” เรียน     สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ด้วยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  โดยการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ได้กำหนดจัดงานส่งเสริมการขายและการตลาด “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ@Trang”   ระหว่างวันที่   29 – 31 ตุลาคม   2564  ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  สาขาตรัง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายให้เกิดเงินหมุนเวียน , ผลักดันให้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจ, และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวรวมถึงชุมชนให้มากที่สุด ในการนี้ทางสมาคมฯ จึงขอเชิญชวนมายังสมาชิกที่มีความสนใจในตลาดนักท่องเที่ยวคนไทย  ได้เข้าร่วมออกบูทงานดังกล่าวข้างต้น  โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้.- หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องได้รับตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) รูปแบบการจัดงานการทำการตลาดแบบ Consumer Fair ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานจะต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม รับจำนวนจำกัด 30 หน่วยงาน  (…

ขอเรียนเชิญร่วมงาน Phuket SANDBOX Virtual Mart

(English Version Below) ประกาศจัดงาน Phuket SANDBOX Virtual Mart ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลาดังนี้ — Tuesday 31 August : Europe and the Middle East เวลา 14:50-18:30hrs (เวลาประเทศไทย) — Wednesday 01 September : Russia and CIS เวลา 13:50-17:30hrs (เวลาประเทศไทย) — Wednesday 01 September : The Americas เวลา 23:50-03:30hrs (เวลาประเทศไทย) – หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต…

ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ @Central Festival Hat Yai

ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ @Central Festival Hat Yai” ด้วยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ได้กำหนดจัดงานส่งเสริมการขายและการตลาด “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ @Central Festival Hat Yai” ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2564 ณ Central Festival Hat Yai อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นการจัดกิจกรรมการตลาดแบบ Consumer Fair โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมากขึ้น ในช่วงวันธรรมดา สไตล์ New Normal เพื่อลดความแออัดผลักดันให้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจ, กระตุ้นการเติบโตของนักท่องเที่ยว, สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรวมถึงชุมชน และเป็นการกระจายรายได้ภายในจังหวัดภูเก็ตมากยิ่งขึ้น ในการนี้ทางสมาคมฯ จึงขอเชิญชวนมายังสมาชิกที่มีความสนใจในตลาดนักท่องเที่ยวคนไทย ได้เข้าร่วมออกบูทงานดังกล่าวข้างต้น โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้.- หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องได้รับตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)…

ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ@Udonthani

ที่ สทภ.ว.065/2564 24 กุมภาพันธ์   2564 เรื่อง      ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ@Udonthani” เรียน     สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ด้วยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต   โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและ     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ได้กำหนดจัดงานส่งเสริมการขายและการตลาด “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ@Udonthani”   ระหว่างวันที่   12 – 14   มีนาคม   2564  ณ จังหวัดอุดรธานี  จัดกิจกรรมการตลาดแบบ Consumer Fair   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดา สไตล์ New Normal เพื่อลดความแออัด  ผลักดันให้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจ, กระตุ้นการเติบโตของนักท่องเที่ยว  และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวรวมถึงชุมชน  และเป็นการกระจายรายได้ในการท่องเที่ยวไปยังวันธรรมดามากยิ่งขึ้น ในการนี้ทางสมาคมฯ จึงขอเชิญชวนมายังสมาชิกที่มีความสนใจในตลาดนักท่องเที่ยวคนไทย  ได้เข้าร่วมออกบูทงานดังกล่าวข้างต้น  โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้.- หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องได้รับตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) รับจำนวนจำกัด 25 หน่วยงาน  ( 1…

ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด “ภูเก็ต…เด็ดทั้งเกาะ@ไบเทค บางนา”

ด้วยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต   โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด  “ภูเก็ต…เด็ดทั้งเกาะ@ไบเทค  บางนา” ภายในพื้นที่งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 58 ระหว่างวันที่  4 – 7  มีนาคม  2564  ณ ไบเทค  บางนา  กรุงเทพมหานคร   เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ตมากขึ้น  และเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มีความมั่นใจกลับมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตได้อีกช่องทางหนึ่ง ในการนี้ทางสมาคมฯ จึงขอเชิญชวนมายังสมาชิกที่มีความสนใจในตลาดนักท่องเที่ยวคนไทย  ได้เข้าร่วมออกบูทงานดังกล่าวข้างต้น  โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้.- หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องได้รับตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) รับจำนวนจำกัด 10 หน่วยงาน  ( 1 หน่วยงานเข้าร่วมได้ไม่เกิน  2 ท่าน ) โดยจะคละผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมแต่ละหาดและธุรกิจอื่นๆ ลงทะเบียนหน่วยงานละ 3,000.-  (ยังไม่รวม VAT 7%) หน่วยงานของท่านต้องพร้อมเปิดให้บริการ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/KCmVYuaqsRjsGabq5 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ …

ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะออนทัวร์เอาใจชาวหาดใหญ่และใกล้เคียง ลดสูงสุดถึง 90%

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดโปรโมชั่น “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ@Central Had Yai” จากผลการตอบรับที่ดีมากเมื่อครั้งที่ออนทัวร์ไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ครั้งนี้ สมาคมฯ นำสมาชิกกว่า 30 ราย นำที่เที่ยวและที่พัก แพคเกจท่องเที่ยว เรือสำราญ ออนทัวร์ ลดสูงสุดถึง 90% ประสบการณ์สุดหรู ในราคาสบายกระเป๋าอีกมากมาย ไปมอบให้นักท่องเที่ยวชาวสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงได้ช้อปแล้วมาเที่ยวภูเก็ตกัน วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00-20.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อซื้อวอยเชอร์ครบทุก 2,000 บาท รับคูปองลุ้นรับตั๋วเครื่องบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์สไปกลับภูเก็ต-หาดใหญ่ จำนวน 2 ที่นั่ง (จับสลากภายในงาน) #ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ #วันธรรมดาน่าเที่ยว #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย #phukettouristassociation #TATPhuket #wowphuket

ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ @Central Had Yai”

ที่ สทภ.ว. 407/2563 14 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง      ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ @Central Hat Yai” เรียน     สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ด้วยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดให้มีงานส่งเสริมการขายและการตลาดขึ้น ภายใต้ชื่อ “ภูเก็ต…เด็ดทั้งเกาะ @Ceantral Hat Yai” ในพื้นที่ภาคใต้ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563  ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดา สไตล์ New Normal เพื่อลดความแออัด ผลักดันให้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวมากขึ้น  ในการนี้ทางสมาคมฯ จึงขอเชิญชวนมายังสมาชิกที่มีความสนใจในตลาดนักท่องเที่ยวคนไทย  ได้เข้าร่วมออกบูทงานดังกล่าวข้างต้น  โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้.- หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องได้รับตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) รับจำนวนจำกัด 30 หน่วยงาน …