“ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ” จังหวัดอุบลราชธานี

เรียน สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

📢📢ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ” ระหว่างวันที่ 7- 10 กรกฎาคม 2565 ณ ลานลูกยางลิ่วลม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

👉รับจำนวนจำกัด 30 หน่วยงาน ( 1 หน่วยงานเข้าร่วมได้ไม่เกิน 2 ท่าน ) โดยจะคละผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมแต่ละหาดและธุรกิจอื่นๆ

👉ค่าลงทะเบียนหน่วยงานละ 3,000.- (ยังไม่รวม VAT 7%)

👉สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/C7Fc4TSjMmuoKWfNA ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

👉ประกาศผลหน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ (เมื่อครบตามจำนวนที่เปิดรับสมัคร)

ขอแสดงความนับถือ
***ส่งทางอีเมล์***
(นางพนัชกร ใจเย็น)
อุปนายกฝ่ายการตลาดภายในประเทศ
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต