Phuket Roadshow to Taiwan and Hongkong

ภูเก็ตบุกตลาดฮ่องกง
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดโรดโชว์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ฮ่องกงเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยสจ.อีก 2 ท่านได้นำทีมร่วมกับนายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและผู้ประกอบการภูเก็ตมาร่วมงาน
ในงานมีผู้ประกอบการภูเก็ตเข้าร่วมจำนวน 21 รายจากโรงแรม บริษัทนำเที่ยวทางทะเล และสถานที่ท่องเที่ยวจากจังหวัดภูเก็ต และมีตัวแทนบริษัทนำเที่ยวชาวฮ่องกงเข้าร่วมงานเพื่อรับทราบข้อมูลและเจรจาธุรกิจกว่า 53 รายซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยบริษัทนำเที่ยวได้ให้ความสนใจ และซักถามข้อมูลเพื่อวางแผนการขายในฤดูกาลหน้าอย่างคึกคัก นอกจากนี้ในงานยังมีการอัพเดทข้อมูลของจังหวัดภูเก็ต และการจับรางวัลให้กับตัวแทนบริษัทนำเที่ยวผู้โชคดีอีกด้วย
ในปี 2566 ตลาดฮ่องกงมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวน 101,404 คนซึ่งคิดเป็นอัตราการฟื้นตัวร้อยละ 40.66 เมื่อเทียบกับปี 2019
นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า หลังโควิดตลาดฮ่องกงยังไม่ฟื้นตัวมากนัก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงเห็นความสำคัญของการมากระตุ้นตลาด เราคาดว่าในปีนี้จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมากขึ้นเนื่องจากจะมีสายการบิน บินตรงจากฮ่องกงมาภูเก็ตถึง 4 สายการบินประกอบด้วย Air Asia ,Cathay Pacific, HK Express, HK Airlines รวมทุกสายการบิน 38 ไฟล์ทต่อสัปดาห์ เป็นจำนวนกว่า 6,840 ที่นั่ง กอปรกับการมาโรดโชว์ในครั้งนี้เป็นการแสดงให้ผู้ประกอบการชาวฮ่องกงเห็นว่าภูเก็ตให้ความสำคัญและยินดีต้อนรับการกลับมาของพวกเขา ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีความยินดีที่เห็นการฟื้นตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยวไปในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่อง จึงอยากให้ประชาชนชาวภูเก็ตได้เตรียมตัวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของเรา