ร่วมพิธีเปิดงาน Art Exhibition มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 2

นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงาน Art Exhibition มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ตามโครงการภูเก็ตเมืองศิลปะ  เมืองสร้างสรรค์ สู่มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ  ครั้งที่ 2 ภายในงานจะมีการจัดแสดงงาน อาทิ ดนตรี  แฟชั่น  ศิลปะ  อาหาร วรรณกรรม และอกีมากมาย

ในวันอาทิตย์ ที่ 30 มิถุนายน 2567

ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไปที่

ณ หอศิลป์ร่วมสมัยภูเก็ต  (ศาลาประชาคม ภูเก็ต)