ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวในเที่ยวบินปฐมฤกษ์จากเมืองฉางชา สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 04 กรกฎาคม 2567 นายรังสิมันตุ์ กิ่งแล้ว และนายวิชาญ แสวงวงษ์ กรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวในเที่ยวบินปฐมฤกษ์จากเมืองฉางชา สาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 120 ราย โดยการเช่าเหมาลำของสายการบิน Okay Airliness เที่ยวบินที่ BK2983 เส้นทาง CSX-HKT เพื่ออำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE ในตลาดจีนเพิ่มมากขึ้น