นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมหารือกับเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

วันที่ 20 มิถุนายน 2567
นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมหารือกับ นาย แพทริก เบิร์น (H.E.Mr.Patrick Bourne) เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศทไย และคณะ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และแนะนำตัว ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต