นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในหัวข้อ “Phuket for Pride”

นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้รับเกียรติจากสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรรศการ (องค์การมหาชน) ให้เป็นวิทยากร

ในหัวข้อ “Phuket for Pride” ในกิจกรรมการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือระดับเอเชีย (Asia Pride Alliance)

ในวันเสาร์ที่ 08 มิถุนายน 2567
เวลา 10.00 -10.30 น.
ณ ห้อง Ballroom โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต