ผู้ว่าฯ หนุนพัฒนาศักยภาพ อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ การอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและค่าธรรมเนียมโรงแรมกับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต วันที่ 12 มิถุนายน 25667 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกอบจ. โดยมีนายรังสิมันตุ์ กิ่งแก้ว กรรมการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต บรรยายหัวข้อ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสู่การกระตุ้นการท่องเที่ยวจ.ภูเก็ต ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมอีกด้วย