สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตปั้นบาริสต้ามืออาชีพ! : ร่วมมือ สพร.21 ม.ราชภัฏ พัฒนาฝีมือแรงงานรองรับนักท่องเที่ยว

“สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จับมือ สพร.21 ภูเก็ต และศูนย์ CCD ปั้นนักชงมืออาชีพ ”

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายรังสิมันตุ์ กิ่งแก้ว กรรมการบริหารสมาคมฯพร้อมด้วย ผศ. ดร. นพดล จันระวัง คณบดีคณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดูเก็ต ร่วมปิดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ 30 ชม. ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ร้าน The 5 th Element Phuket และ ศูนย์ CCD คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 25 คน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะ และยกระดับฝีมือแรงงานให้กับ
แรงงานภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้ประกอบกิจการร้านกาแฟของจังหวัดภูเก็ต รองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่นิยมดื่มการแฟ ซึ่งเดินทางเข้ามาพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตอยู่เป็นจำนวนมากในขณะนี้