โครงการฝึกอบรม เตรียมความพร้อมด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคใต้

โครงการฝึกอบรม เตรียมความพร้อมด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคใต้

Phuket Digital Tourism Talk 2015

พบกับการออกบูธ ของผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์ และ 5 ผลงานของผู้เข้าประกวดผลงานดิจิทัลคอนเทนต์ จากกิจกรรม Phuket Digital Tourism Pitch 2015 และความรู้จากวิทยากรชั้นนำ เช่น คุณฐาปณีย์ เกียรติไพบูลย์ – TAT | Digital Tourism Blueprint คุณภีท นุชนาฎนนท์ – Google Thailand | The Digital of Thing คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ – Pantip.com | เลือก Social Media ให้เหมาะกับคุณ คุณธีรศานต์ สหัสสพาศน์ – JM Cuisine | Digital Marketing วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 –…