สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตชวนกงสุลมาอัพเดทท่องเที่ยวภูเก็ต

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตชวนกงสุลมาอัพเดทท่องเที่ยวภูเก็ต นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เชิญกงสุลประเทศต่างๆ ประจำภูเก็ต อาทิ เยอรมันนี ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส จีน อังกฤษ เนปาล เดนมาร์ค สวิสเซอร์แลนด์ เอสโทเนีย เนเธอแลนด์ เพื่ออัพเดทข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ผังเมืองที่มีผลต่การเติบโตด้านการท่องเที่ยว กลยุทธการตลาดในปี 2019 และ 2020 ความคืบหน้าของการดำเนินการด้านท่องเที่ยวยั่งยืน โปรเจคที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ คือ งาน The Iconic Phuket Music Festival 2019 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภูเก็ตไปในทิศทางใด และขอความเห็นจากกงสุลทุกท่าน ร่วมกันเสนอแนะ และร่วมมือกันในการพัฒนาการท่องเที่ยวภูเก็ตแบบยั่งยืนในอนาคต โดยมีหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญร่วมประชุม นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.วีรวัฒน์ จันทรวิจิตร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่…

Amazing Thailand Presents The Iconic Phuket Music Festival

Date : Sat 24 August 2019 – Sun 25 August 2019 สถานที่ : Central Phuket Floresta ปรากฏการณ์ความสนุกครั้งใหม่ กำลังจะเกิดขึ้นที่นี่ Amazing Thailand Presents The Iconic Phuket Music Festival ที่จะทำให้หัวใจของคุณเต้นเป็นจังหวะ ป๊อบ และ แดนซ์ !! คืนที่ 24 สิงหาคม คิงอ๊อฟป๊อบ พบกับ “Who’s Bad” The World’s number1 Michael Jackson Tribute Band ควีนออฟแดนซ์ พบกับ “Immaculate Madonna”  The World’s number1 Madonna Tribute band…

Phuket Roadshow สู่อุดรธานี” ชวนอีสานมาพาแลงแกงไตปลาหรรษาที่ภูเก็ต”

ภูเก็ตตอกย้ำตลาดนักท่องเที่ยวจากอีสานอย่างต่อเนื่องโดยการนำผู้ประกอบการจากภูเก็ต เดินทางพบปะผู้ประกอบการที่อุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อดึงนักท่องเทียวจากอีสานเข้าพื้นที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท) สำนักงานภูเก็ตร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และสายการบินไทยแอร์เอเชียจัดงานส่งเสริมการขายการท่องที่ยว  ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเลี้ยงต้อนรับคณะจากภูเก็ต เวลา 19.00 น.  ณ  โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้นำการแสดงชุด บาบ๋าร่วมสมัย สายใยชาติพันธุ์ และสัตกินรา ภูษาปาเต๊ะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตไปแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย นายนิธี สีแพร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันนักจากภาคอีสานเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตมากขึ้น เนื่องจากสามารถเดินทางเข้าถึงสะดวกเพราะมีครื่องบินของสายการบินแอร์เอเซียบินตรงจากจังหวัดอุดรธนีสู่ภูเก็ตวันละ1 เที่ยวบิน นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางปรับอากาศที่เปิดให้บริการในหลายเส้นทาง ดังนั้น เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจากภาคอีสาน เดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคมากขึ้น ททท.จึงได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน “Phuket Roadshow สู่อุดรธานี” ชวนอีสานมาพาแลงแกงไตปลาหรรษาที่ภูเก็ตขึ้น ในวันที่ 25 มิถุนายน 2662 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี โดยการนำผู้ประกอบการท่องที่ยวจากจังหวัดภูเก็ต จำนวน 50 ราย มาพบปะกับผู้ประกอบการนำเที่ยวจากอุดรธา นีหนองคาย และจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว…

ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) ครั้งที่ 3/2562

นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต และนายภูมิกิติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) ครั้งที่ 3/2562 โดยมีคณะกรรมการ 8 องค์กรได้แก่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต หอการค้าจังหวัดภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ สมาคมพ่อค้าจังหวัดภูเก็ต ชมรมธนาคารจังหวัดภูเก็ต และบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด โดยมีวาระสำคัญได้แก่ การอัพเดทสถานการณ์การท่องเที่ยวภูเก็ต การขอเพิ่มเส้นทางการบิน ผังเมืองภูเก็ต การจัดการเรื่องน้ำ การจัดการด้านพลังงาน และโครงการขนาดใหญ่ การออกใบอนุญาตโรงแรม การคมนาคม ขนส่งภูเก็ต เป็นต้น เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

ประชุมหารือโครงการส่งเสริมการขาย และแผนตลาด ททท. 2563

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การนำของ นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมฯ, นางพนัชกร ใจเย็น อุปนายกการตลาดในประเทศ, นายรังสิมันตุ์ กิ่งแก้ว อุปนายกฝ่ายแผน, นายสุกฤษ โกยอัครเดช อุปนายกการตลาดต่างประเทศ และนางสาว วรพร วรทัต กรรมการฝ่ายการตลาด ได้ขอคำปรึกษาและเข้าประชุมหารือโครงการส่งเสริมการขาย และแผนตลาดรวมถึงความร่วมมือต่างๆ ในปี 2563 กับ ททท. นำโดย นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลางและอเมริกา, นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้, นางสาวสุปราณี ป้องปัด ผอ. ภูมิภาคยุโรป แอฟริกาและตะวันออกกลาง, นางสาวนภารัตน์ วุฒิวัฒน์ ผอ. กลุ่มงานตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลางและอเมริกา และ นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผอ. ททท. สำนักงานภูเก็ต ณ ห้อง เนปจูน…

แอร์เอเชีย ภูเก็ต เบิกฤกษ์ เส้นทางใหม่ กรุงพนมเปญ-ภูเก็ต เช้านี้ (1 มิ.ย.)

แอร์เอเชีย ภูเก็ต เบิกฤกษ์ เส้นทางใหม่ กรุงพนมเปญ-ภูเก็ต เช้านี้ (1 มิ.ย.) สายการบินเเอร์เอเชีย ต้อนรับนักท่องเที่ยว เดินทางเที่ยวบินปฐมฤกษ์ FD 641 พนมเปญ-ภูเก็ต วันที่ 1 มิถุนายน 2562 โดยมี คุณอรุณ ลิลาพันธิสิทธิ ผู้จัดการแอร์เอเชีย ประจำ ท่าอากาศยานภูเก็ต , คุณกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต และ คุณจีรัฐติกุล เอี่ยมหิรัญ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมต้อนรับ โดยเที่ยวบินปฐมฤกษ์วันนี้ มีอัตราขนส่งผู้โดยสารสูงที่ร้อยละ 80 ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวกัมพูชา ทั้ง เเบบหมู่คณะ และ เที่ยวส่วนตัว ทั้งนี้ สายการบินแอร์เอเชีย ตั้งเป้าทำการตลาดต่อเนื่อง ในฐานปฏิบัติการบินภูเก็ต พร้อมเปิดเส้นทางบินตรงเชื่อมภูเก็ต แเละ ตลาด CLMV มากขึ้น ซึ่งนอกจาก…

แถลงข่าวการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ เดอะซีรีส์ สนามที่ 4

พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานงานแถลงข่าวการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ เดอะซีรีส์ สนามที่ 4 ร่วมด้วยนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายศิริพัฒ พัฒนกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 โดยนายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ พร้อมด้วยพันธมิตร ได้แก่ นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นางสาวเชิญพร กาญจนสาย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ กรรมการ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ร่วมงาน และนำอาหารพื้นถิ่นไปให้บริการแขกผู้มีเกียรติที่ไปร่วมงานแถลงข่าวในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ประตูเมืองภูเก็ต Phuket Gateway

Phuket Road Show to Ho Chi Minh 2019

14-16 พ.ค.62 ททท. โฮจิมินห์ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต และ Hanoi UNESCO Travel Club นำผู้ประกอบการภูเก็ตรุกตลาดเวียดนาม😃ดึงกลุ่มคุณภาพเข้าไทย 🎉นำเสนอสินค้าพรีเมี่ยม ความงดงามทะเลอันดามัน gastronomy หลากหลายวัฒนธรรม👍เจาะ 2 เมืองหลัก ฮานอย โฮจิมินห์ ดึงกลุ่มครอบครัว ผู้มีรายได้สูง 👍 🙏ได้รับเกียรติจากท่านอุปทูตมรกต สอท.ฮานอย และท่านกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ🙏ผู้ประกอบการภูเก็ต 19 ราย พบปะเจรจาธุรกิจกับฝั่งเวียดนาม 30 ราย🇹🇭🇻🇳 เวียดนาม ตลาดดาวรุ่งใกล้ไทย ประชากร 97 ล้านคน เศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่อง ปีที่ผ่านมาเที่ยวไทยมากกว่า 1 ล้านคน นำรายได้เข้าไทยมากกว่า 30,000 ล้านบาท เที่ยวบินตรงเข้าไทย 228 เที่ยวบิน/สัปดาห์

ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

นายจริยวัฒน์ สันตบุตรอาจารย์ที่ปรึกษา, นายพินัย อนันตพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา นำคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกรองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 72 พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จำนวน 100 คน เดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยรับฟังบรรยายเรื่อง “ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต” โดยรับฟังการบรรยายจากนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต และนายสรายุทธ มัลลัม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมบรรยาย ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

เติมเต็มธรรมชาติให้หาดกะตะน้อยยั่งยืน และ ชุมชนเข้มแข็ง

มูลนิธิรักท้องถิ่น ร่วมกับโรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท และชุมชนกะตะน้อย จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เติมเต็มธรรมชาติให้หาดกะตะน้อยยั่งยืน และ ชุมชนเข้มแข็ง” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ได้รับเกียรติ จากน.ส.เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานมูลนิธิรักท้องถิ่น คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท พร้อมด้วยนางสุพัตรา จารุอริยานนท์ อุปนายกฝ่ายบริหารสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายณฐวรรณ จำลองกาศ ผู้อำนวยการ สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว นักเรียน และชาวชุมชนกะตะน้อย เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท โดยมีการร่วมกันปลูกต้นไม้ มอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สนับสนุน…