เชิญดาวน์โหลด Tourism Software Guru Guide Application

Ebook Application ของระบบ Tourism Software Guru Guide ซึ่งเป็นระบบที่รวบรวมบริษัทซอฟต์แวร์ที่ให้บริการซอฟต์แวร์ด้านการท่องเที่ยวกว่า 70 บริษัท พร้อมด้วยเสียงรับรองจากผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ 20 บริษัทชั้นนำ โดยแบ่งซอฟต์แวร์ออกเป็น Hotel Solutions, SME Solutions, Digital Commerce และ Digital Content จากทั่วประเทศไทย สนับสนุนโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.softwareguruguide.com

โครงการฝึกอบรม เตรียมความพร้อมด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคใต้

โครงการฝึกอบรม เตรียมความพร้อมด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคใต้

Phuket Digital Tourism Talk 2015

พบกับการออกบูธ ของผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์ และ 5 ผลงานของผู้เข้าประกวดผลงานดิจิทัลคอนเทนต์ จากกิจกรรม Phuket Digital Tourism Pitch 2015 และความรู้จากวิทยากรชั้นนำ เช่น คุณฐาปณีย์ เกียรติไพบูลย์ – TAT | Digital Tourism Blueprint คุณภีท นุชนาฎนนท์ – Google Thailand | The Digital of Thing คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ – Pantip.com | เลือก Social Media ให้เหมาะกับคุณ คุณธีรศานต์ สหัสสพาศน์ – JM Cuisine | Digital Marketing วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 –…