พิธีปิดการอบรมหลักสูตร ภาษาจีน

นายรังสิมันตุ์ กิ่งแก้ว กรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีปิดการอบรมหลักสูตร ภาษาจีน สำหรับธุรกิจบริการ 30 ชั่วโมง ณ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต