Phuket Roadshow to Milan & Zurich 2024

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (PTA) โดยการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าโรดโชว์ ภายใต้งาน และ
AMAZING THAILAND PHUKET ROADSHOW TO ZURICH
ในระหว่างวันที่ 28 และวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี และเมืองซูริค
โดยในครั้งนี้ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำทีมผู้ประกอบการภูเก็ต 35 ราย บุกตลาดยุโรป
ที่เมืองมิลาน ณ โรงแรม Westin Palace ประเทศอิตาลี นางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงโรม ได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมตลาดอิตาลี และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวอิตาลีให้กับผู้ประกอบการจากภูเก็ตทราบ และ ได้รับเกียรติจากนางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อัครราชทูต ณ กรุงโรม กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการชาวอิตาลี กว่า 40 ราย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ และขอบคุณผู้ประกอบอิตาลี ที่สนับสนุนการท่องเที่ยวประเทศไทยรวมทั้ง ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไปยังภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 มีนักท่องเที่ยวอิตาลีเดินทางไปภูเก็ตประมาณ 46,000 ราย ภูเก็ตโดยนายศศิศศ์ ถาวรว่องวงศ์ อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้บรรยายอัพเดทความเป็นภูเก็ต ที่มีความหลากหลายให้เลือก ทั้งโรงแรมที่พัก และกิจกรรมที่เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะมากับครอบครัว คู่รัก หรือ กลุ่มเพื่อน และในงานได้รับการสนับสนุนจากหลายสายการบินซึ่งมีเที่ยวบินตรงจากอิตาลีไปยังประเทศไทย ได้แก่ การบินไทย AirArabia EvaAir Qatar และ Turkish Airlines
สำหรับนักท่องเที่ยวอิตาลีถือนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ โดยในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวอิตาลีเดินทางเยือนไทยในปี 2566 เกือบสองแสนคน คาดว่าในปี 2567 จะมีนักท่องเที่ยวอิตาลีเยือนไทยถึง 225,000 คน
ที่เมืองซูริค ณ โรงแรม Renaissance Zurich Tower Hotel
Mr. Gere Gretz ในนาม ททท สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ต ได้นำเสนอภาพรวมตลาดและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวสวิสให้เป็นข้อมูลแก่ผู้ประกอบการทราบ นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้เข้าร่วมงาน กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการสวิส 51 ราย และได้กล่าวถึงความนิยมของจังหวัดภูเก็ตสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ กระแสการท่องเที่ยวของโลกที่กำลังมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องของประเทศไทยที่ต้องการเป็น Carbon Neutral Tourism โดยประเทศไทยกำลังดำเนินการตามยุทธศาสตร์ระยะยาว ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ที่มีเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065 นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ และขอบคุณผู้ประกอบที่สนับสนุนการท่องเที่ยวประเทศไทยรวมทั้งภูเก็ต ทำให้มีนักท่องเที่ยวสวิสไปเที่ยวภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง และ นายธเนศ ตันพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวขอบคุณ ททท แฟรงก์เฟิร์ต ที่ส่งเสริมการจัดงานครั้งนี้ และผู้ประกอบการสวิสที่ให้ความสนใจ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยในปี 2566 มีนักท่องเที่ยวสวิสเดินทางไปภูเก็ตประมาณ 43,000 ราย
นายกานต์ เอกวานิช เลขาธิการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต บรรยายข้อมูลจังหวัดภูเก็ต และเน้นย้ำภูเก็ตเป็นสถานที่ที่ตอบโจทย์ทุกคน ตั้งแต่ที่พักราคาประหยัดไปจนถึงโรงแรมหรูห้าดาว จะเดินทางกับครอบครัว หรือคนเดียว ภูเก็ตก็มีกิจกรรมหลากหลาย ทะเล วัฒนธรรม หรือ อาหารด้วยความที่ภูเก็ตเป็นเมือง Gastronomy จึงทำให้ภูเก็ตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เที่ยวได้ทั้งปี ไม่ใช่แค่ช่วงฤดูหนาว อีกทั้งสายการบิน Edelwisse มีไฟลท์บินตรง Zurich – Phuket เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่นักท่องเที่ยว
นอกจากนี้ ยังมีคณะตัวแทน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สจ.นพพันธ์ สืบศักดิ์ สจ.เสริฐ ทองดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผอ.กานดา ผู้อำนวยการกองคลัง และ ผอ.เรณู ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน และได้พูดคุยกับผู้ประกอบการภูเก็ต สอบถามสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผู้ประกอบการ ทั้งนี้งานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก อบจ. ภูเก็ต และ ททท. สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตขอขอบคุณผู้สนับสนุนและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่ช่วยทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จ และนำนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวภูเก็ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สร้างรายได้ให้กับประชาขนในพื้นที่ภูเก็ตต่อไป