ประชุมหารือโครงการส่งเสริมการขาย และแผนตลาด ททท. 2563

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การนำของ นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมฯ, นางพนัชกร ใจเย็น อุปนายกการตลาดในประเทศ, นายรังสิมันตุ์ กิ่งแก้ว อุปนายกฝ่ายแผน, นายสุกฤษ โกยอัครเดช อุปนายกการตลาดต่างประเทศ และนางสาว วรพร วรทัต กรรมการฝ่ายการตลาด ได้ขอคำปรึกษาและเข้าประชุมหารือโครงการส่งเสริมการขาย และแผนตลาดรวมถึงความร่วมมือต่างๆ ในปี 2563 กับ ททท. นำโดย นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลางและอเมริกา, นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้, นางสาวสุปราณี ป้องปัด ผอ. ภูมิภาคยุโรป แอฟริกาและตะวันออกกลาง, นางสาวนภารัตน์ วุฒิวัฒน์ ผอ. กลุ่มงานตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลางและอเมริกา และ นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผอ. ททท. สำนักงานภูเก็ต ณ ห้อง เนปจูน โรงแรม Ocean Marina Yacht Club หาดจอมเทียน พัทยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *