Tag Archives: MICE

TCEB สำนักภาคใต้ เปิดตัวโครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า”

ทีเส็บ สำนักภาคใต้ ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เปิดตัวโครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” อัดงบประมาณเดินหน้าให้ประชุมภายในประเทศ และเร่งรณรงค์องค์กรเอกชน จัดประชุมสัมมนาและให้รางวัลพนักงานเดินทางในประเทศ หวังช่วยเหลือผู้ประกอบการ กระตุ้นเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ตลาดไมซ์จากต่างประเทศยังไม่สามารถเดินทางได้ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม...

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับ TCEB จัดสัมมนาให้ความรู้สิทธิประโยชน์

คุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึกให้แก่ คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานกลยุทธและพัฒนาธุรกิจ สสปน.ซึ่งให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB จัดสัมมนา ในหัวข้อ “เข้าใจ เข้าถึง สิทธิประโยชน์ของอุตสาหกรรมไมซ์ กับ TCEB” พร้อมแนะนำนวัตกรรมการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยองค์ความรู้และเครื่องมือดิจิทัล...