Tag Archives: May 2024 vol-2

เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน พร้อมคณะผู้แทนจากสมาคมธุรกิจฯ พบหารือกับคณะผู้บริหารระดับสูงของสายการบิน Royal Jordanian Airlines

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 นายสุภาค โปร่งธุระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน พร้อมคณะผู้แทนจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นำโดยนายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมฯ, นางพนัชกร ใจเย็น...

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้รับเกียรติร่วมรับประทานอาหารกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก นายสุภาค โปร่งธุระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน และนางศิริวรรณ โปร่งธุระ คู่สมรส เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ...

Yandex Ads ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัดงาน Maximize your reach – attracting Russian speaking customers

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 โดยในงานตัวแทนจาก Yandex ได้แสดงสถิติที่น่าสนใจ อาทิจำนวนการค้นหาประเทศไทยเป็นอันดับ 5 ของโลก โดยภูเก็ตเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และ 60% ของการค้นหาในภูเก็ตเป็นการค้นหาเกี่ยวกับโรงแรม...