เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน พร้อมคณะผู้แทนจากสมาคมธุรกิจฯ พบหารือกับคณะผู้บริหารระดับสูงของสายการบิน Royal Jordanian Airlines

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 นายสุภาค โปร่งธุระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน พร้อมคณะผู้แทนจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นำโดยนายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมฯ, นางพนัชกร ใจเย็น อุปนายก, นางสาววรพร วรทัต อุปนายก และ นายกานต์ เอกวานิช อุปนายกและเลขาธิการ ได้เข้าพบหารือกับนาย Samer Al Majali ประธานกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหารระดับสูงของสายการบิน Royal Jordanian Airlines เพื่อหารือถึงแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับจอร์แดน โดยเฉพาะความเป็นไปได้ในการเปิดเที่ยวบินตรงจากอัมมานไปจังหวัดภูเก็ตในอนาคต
ทั้งนี้ สายการบิน Royal Jordanian Airlines เป็นสายการบินแห่งชาติของจอร์แดน ปัจจุบันมีเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงอัมมาน – กรุงเทพฯ สัปดาห์ละ 2-5 เที่ยวบินขึ้นกับฤดูการท่องเที่ยว ซึ่งเพิ่มความสะดวกในการเดินทางสำหรับการติดต่อทั้งด้านธุรกิจและการท่องเที่ยวของชาวจอร์แดนและจากประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคตะวันออกกลางไปยังประเทศไทย โดยในปี 2023 จังหวัดภูเก็ตมีจำนวนนักท่องเที่ยวจอร์แดน 3.622 ราย เพิ่มขึ้น 155% เมื่อเทียบกับปี 2022 และ 144% เทียบกับปี 2019

ขอบคุณภาพจาก : Royal Thai Embassy in Amman, Hashemite Kingdom of Jordan