สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จับมือ สพร.21 ภูเก็ต และศูนย์ CCD ปั้นนักชงมืออาชีพ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายชัยชนะ เดชแพ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต มอบหมายให้นายดรณ์ พลจรัส
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วย นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายรังสิมันตุ์ กิ่งแก้ว กรรมการบริหารสมาคมฯและผู้ประสานงานโครงการฯ ปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการท่องเที่ยวและบริการรองรับการพัฒนา Marina Hub จังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ภายใต้งบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยบูรณาการความร่วมมือกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ 30 ชม. ระหว่างวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ร้าน The 5 th Element Phuket และ ศูนย์ CCD คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มี ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 25 คน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะ และยกระดับฝีมือแรงงานให้กับ
แรงงานภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้ประกอบกิจการร้านกาแฟของจังหวัดภูเก็ต รองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่นิยมดื่มการแฟ ซึ่งเดินทางเข้ามาพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตอยู่เป็นจำนวนมากในขณะนี้