สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้รับเกียรติร่วมรับประทานอาหารกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก นายสุภาค โปร่งธุระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน และนางศิริวรรณ โปร่งธุระ คู่สมรส เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ แก่คณะผู้แทนสมาคมฯ นำโดยนายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมฯ ,นางพนัชกร ใจเย็น อุปนายก, นางสาววรพร วรทัต อุปนายก และ นายกานต์ เอกวานิช อุนายกและเลขาธิการ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน โดยก่อนการเลี้ยงอาหารค่ำ ได้หารือถึงแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างภูเก็ต กับ จอร์แดนและประเทศใกล้เคียง ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นจำนวนมากช่วงกรีนซีซั่นหรือระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน

ขอบคุณภาพจาก Royal Thai Embassy in Amman, Hashemite Kingdom of Jordan