นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีการเปิดสถานกงสุลฮังการี ประจำจังหวัดภูเก็ต

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช กงศุลกิตติมศักดิ์ฮังการี จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสการเปิดสถานกงสุลฮังการี ประจำจังหวัดภูเก็ต