วิวาห์หวานบาบ๋าภูเก็ต ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 9/3/67 ณ Blue Elephant คุณกนกกร ภัทรวรณี อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวิวาห์บาบ๋าภูเก็ต ที่สมาคมเพอรานากันประเทศไทย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และสภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดวิวาห์หวานบาบ๋าภูเก็ต ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2567 โดยเน้นพิธีกรรมที่คงความศักดิ์สิทธิ์ตามที่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องกันมานานกว่า 100 ปี
ทั้งนี้ ขอเชิญชาวภูเก็ตต้อนรับขบวนแห่คู่บ่าวสาว ในวันอาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคมนี้ ร่วมกันแต่งชุดพื้นเมือง และช่วยกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักท่องเที่ยวที่คอยชมขบวนแห่กิจกรรมวิวาห์หวานบาบ๋าภูเก็ต ซึ่งขบวนแห่จะออกจากอังหม่อเหลาหงษ์หยก ผ่านถนนเทพกระษัตรี ตรงไปผ่านพิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์และหอฬิกา ตรงไปยังถนนภูเก็ต เลี้ยวซ้ายตรงวงเวียนหอนาฬิกา เข้าสู่ถนนมนตรี ผ่านโรงแรมเพิร์ล ตรงไปจนถึงสำนักงานไปรษณีย์ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนถลาง และสิ้นสุดที่สวน 72 พรรษา มหาราชินี โดยในขบวนแห่นี้ จะได้ชมความงดงามของชุดเคบายารูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของสตรีลูกหลานคนบาบ๋า
โดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตสนับสนุนที่พักสำหรับคู่บ่าวสาวที่มาแต่งงานในพิธีดังกล่าว