ขอเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด Pre ITB 2020 และ ITB Berlin 2020

ด้วยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต          ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด  ขึ้นในงาน Pre ITB 2020  และ งาน ITB Berlin  2020     โดยมีรายละเอียดดังนี้

งาน Pre ITB 2020  ระหว่างวันที่  28  กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม  2563 รับ  25  หน่วยงาน  (สามารถเข้าร่วมงานได้หน่วยงานละ  2  ท่าน)

  • 28 กุมภาพันธ์  2563    กรุงบรัสเซลส์  ประเทศเบลเยียม
  • 2  มีนาคม  2563 ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์

งาน ITB Berlin  2020  ระหว่างวันที่  4 – 8 มีนาคม 2563     กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี   รับ  25  หน่วยงาน  (ท่านสามารถรับบัตรเข้างานฟรี  จำนวน   1 ใบ )

อัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้

ประเภทสมาชิก

ITB Berlin + Pre ITB 2020

ITB Berlin 2020   ONLY

Pre ITB 2020 ONLY

  • สมาชิก PTA + ชำระค่าธรรมเนียมห้องพัก  อบจ.

ราคาปกติ

*ส่วนลด 10 %

ราคาปกติ

*ส่วนลด 10 %

40,000

85,000

76,500

75,000

67,500

  • สมาชิกสมาคมฯ ทุกประเภท

90,000

81,000

80,000

72,000

  • ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ

100,000

90,000

90,000

81,000

หมายเหตุ  :  ราคาข้างต้นยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

       ***อัตราส่วนลด 10 %  เมื่อท่านทำการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่   20 .. 2562  นี้เท่านั้น***

 

รายละเอียดเพิ่มเติม