นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และอุปนายกฝ่ายการตลาดต่างประเทศ AP , AUS เข้าพบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย

นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
และนางสาววรพร วรทัต อุปนายกฝ่ายการตลาดต่างประเทศ AP , AUS
เข้าพบ H.E. Mr. Pham Viet Hung เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย
ณ สถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม ถนน วิทยุ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่ง พร้อมทั้งอัพเดทข้อมูลงาน Phuket Roadshow to Vietnam 2024 ที่ทางสมาคมฯ ได้ไปจัด ณ นครโฮจิมินห์ และ กรุงฮานอย เมื่อวันที่ 21-23 พค. 67 ที่ผ่านมา