นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และอุปนายกฝ่ายการตลาดต่างประเทศ AP, AUS เข้าร่วมงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2024

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567

นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และนางสาววรพร วรทัต อุปนายกฝ่ายการตลาดต่างประเทศ AP, AUS

เข้าร่วมงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2024 ณ JW Marriott Khao Lak Resort & Spa Phang-nga