นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมขบวนเดินเชิญธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2567

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ ท่าเรือวิสิษฐ์พันวา

และวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ศาลากลางหลังใหม่