สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดอบรมอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายรังสิมันตุ์ กิ่งแก้ว กรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
เป็นประธานกล่าวเปิดอบรมอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษ สำหรับงานบริการ 30 ชั่วโมง ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต
โดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมครั้งนี้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้มีมาตรฐานในระดับสากล โดยได้วิทยากรชาวต่างชาติ ถึง 3 ท่าน จาก ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และอเมริกา