สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตร่วมแสดงความยินดีการเปิด little Shore

นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นางพนัชกร ใจเย็น อุปนายกฝ่ายการตลาดในประเทศ และนางสาววรพรวรทัต อุปนายกฝ่ายการตลาดต่างประเทศ AP, AUS ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทิดา อติเศรษฐ์ ในโอกาสการเปิด little Shore