ภูเก็ตบุกตลาด MICE

ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมฯ โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยนายทิวัฒน์ สีดอกบวบ รองนายกฯ และทีมงาน เข้าร่วมงาน IMEX 2024 ณ กรุงแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมัน งานตั้งแต่วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2024 โดยได้เข้าร่วมงานภายใต้ Thailand Pavillion บูทภูเก็ต A180
นายทิวัฒน์ สีดอกบวบ รองนายกฯ กล่าวว่าตลาด MICE ถือเป็นตลาดที่น่าสนใจของจังหวัดภูเก็ต โดยในปี 2562 ก่อน COVID19 มี ผู้ที่เดินทางมาภูเก็ตจากตลาด MICE จำนวน 166,171 คน สำหรับปี 2566 มีผู้เดินทางมาจากภูเก็ตจากตลาด MICE จำนวน 138,541 คน หรืออัตราการฟื้นตัว 83.3% โดยจากการเข้าร่วมงานพบผลตอบรับดีมากในตลาด MICE คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตในปี 2567 ไม่น้อยกว่า 15% หรือ กลับไปสู่สถานการณ์ก่อน COVID19 นอกจากนี้ยังได้รับข่าวดีจากสายการบิน Gondor airline ในการเปิดไฟล์ทบินตรงไปกลับแฟรงเฟิร์ต-ภูเก็ต ในช่วงเดือนกันยายนถึงเมษายนอาทิตย์ละ 8 ไฟล์ทต่ออาทิตย์ ซึ่งสามารถนำพานักท่องเที่ยวมาได้กว่า 9,600 คนต่อเดือน
นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในปีนี้เป็นปีแรกที่ทางสมาคมธุรกอจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตได้เข้าร่วมงาน IMEX โดยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวน 9 ราย โดยได้พบกับผู้ซื้อมากกว่า 200 นัด ซึ่งพบว่าเดิมวัตถุประสงค์หลักของนักท่องเที่ยวที่เข้าภูเก็ตเป็นกลุ่ม Leisure มาโดยตลอดแต่ปัจจุบัน หลังจากสถานการณ์ COVID19 ที่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมให้มีการประชุมนอกสถานที่และอยู่ต่อตามเทรน work anywhere มากขึ้น ทำให้ตลาด MICE เป็นที่น่าสนใจสำหรับจังหวัดภูเก็ตมากขึ้น และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางที่จะดึงดูดนักเดินทางเข้าภูเก็ตอีกทางหนึ่งที่สำคัญด้วย