เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน นำคณะผู้แทนจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 นายสุภาค โปร่งธุระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน นำคณะผู้แทนจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นำโดยนายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมฯ ประชุมหารือกับคณะผู้บริหารหอการค้ากรุงอัมมาน คณะผู้บริหาร Jordan – Thailand Friendship Association ผู้ประกอบการบริษัทท่องเที่ยวและผู้แทนสายการบินในจอร์แดนที่หอการค้ากรุงอัมมาน โดยมีนาย Nabil Al Khatib รองประธานหอการค้ากรุงอัมมาน ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ และคณะ ทางสมาคมฯ โดยนายกานต์ เอกวานิช อุปนายกและเลขาธิการ ได้บรรยายภาพรวมของจังหวัดภูเก็ตให้กับที่ประชุมทราบ ร่วมด้วยนางพนัชกร ใจเย็น อุปนายก และ นางสาววรพร วรทัต อุปนายก จากนั้นมีการหารือถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับจอร์แดน โดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นที่รู้จักดีในหมู่ชาวจอร์แดน มุ่งหวังที่จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากจอร์แดนและภูมิภาคตะวันออกกลางไปท่องเที่ยวภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น

ขอบคุณภาพจาก : Royal Thai Embassy in Amman, Hashemite Kingdom of Jordan