แถลงข่าวการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ เดอะซีรีส์ สนามที่ 4

พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานงานแถลงข่าวการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ เดอะซีรีส์ สนามที่ 4 ร่วมด้วยนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายศิริพัฒ พัฒนกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 โดยนายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ พร้อมด้วยพันธมิตร ได้แก่ นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นางสาวเชิญพร กาญจนสาย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ กรรมการ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ร่วมงาน และนำอาหารพื้นถิ่นไปให้บริการแขกผู้มีเกียรติที่ไปร่วมงานแถลงข่าวในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ประตูเมืองภูเก็ต Phuket Gateway

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *