เติมเต็มธรรมชาติให้หาดกะตะน้อยยั่งยืน และ ชุมชนเข้มแข็ง

มูลนิธิรักท้องถิ่น ร่วมกับโรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท และชุมชนกะตะน้อย จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เติมเต็มธรรมชาติให้หาดกะตะน้อยยั่งยืน และ ชุมชนเข้มแข็ง” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ได้รับเกียรติ จากน.ส.เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานมูลนิธิรักท้องถิ่น คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท พร้อมด้วยนางสุพัตรา จารุอริยานนท์ อุปนายกฝ่ายบริหารสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายณฐวรรณ จำลองกาศ ผู้อำนวยการ สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว นักเรียน และชาวชุมชนกะตะน้อย เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท โดยมีการร่วมกันปลูกต้นไม้ มอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สนับสนุน องค์กรต่าง ๆ กิจกรรมสาธิตช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวเบื้องต้น และโรงแรมกะตะ ธานีฯ ทำพิธีมอบรถเก็บขยะ 2 คัน มูลค่ากว่า 1.6 ล้าน บาท ให้กับมูลนิธิรักท้องถิ่น เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม หาดกะตะน้อย และปลูกฝังให้เยาวชนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *