เข้าร่วมประชุมกับด่านตรวจคนเข้าท่าอากาศยานภูเก็ต

คุณธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมกับด่านตรวจคนเข้าท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมีพล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการสำนักวานด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นประธานการประชุม
เพื่อเตรียมการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจ.ภูเก็ต โดยใช้บริการท่าอากาศยานภูเก็ตประกอบไปด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องมีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 สำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต