อบจ. นำทีมเอกชนภูเก็ต ฟื้นตลาดจีน

อบจ. นำทีมเอกชนภูเก็ต ฟื้นตลาดจีน โดยตั้งเป้ามีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในปี 2567 ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน

8 เมษายน 2567 ณ นครกว่างโจว ประเทศจีน องค์การบริการส่วนจังหวัดภูเก็ต นำโดย นายอานุภาพ เวชวานิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวานิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล และ นายวชิรวิชญ์ พึ่งแรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต โดย นาย ธเนศ ตันติพิริยะกิจ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย นายบุญรพี ดำรงรัตน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกว่างโจว

โดยได้รับเกียรติจาก นาง จิราพร สุดานิช กงสุลใหญ่ไทย ณ นครกว่างโจว ให้การต้อนรับและนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากจังหวัดภูเก็ตจำนวน 2
35 ราย เพื่อพบปะตัวแทนผู้ขายบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำกว่า 130 ราย ของนครกว่างโจว ภายใต้โครงการ Amazing Phuket Roadshow to China 2024

ภาพรวมการจัดงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
ประกอบกับการทำตลาดอย่างต่อเนื่องของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ด้วยการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่น และส่งเสริมลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพ ทดแทนนักท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์ อาทิ นักท่องเที่ยวเชิงการศึกษา นักท่องเที่ยวกลุ่มคนรุ่นใหม่ และกลุ่มนักท่องเที่ยวครอบครัว โดยคาดว่าปีนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวจากจีน จะฟื้นตัวโดยมีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 40,000 ล้านบาท

#PhuketTourist #Thailand #China