สถิติผู้โดยสารชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศผ่านสนามบินภูเก็ต เดือน เมษายน 2024