วิ่งฉายแสง

วิ่งฉายแสง จุดเทียนเล่มแรกเพื่อระดมทุนสร้างศูนย์มะเร็งแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต “อาคารรังสีรักษา” โดยมูลนิธิน้อมเกล้า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต หวังระดมเงินสร้างตึกภายในปี 2570

งานวิ่งฉายแสง วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ณ เขื่อนบางวาด จังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ คาดคนเข้าร่วมงาน 2,000 คน

จังหวัดภูเก็ต – เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 ณ ไลม์ไลท์ ภูเก็ต นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสมชัย จิรายุส ประธานมูลนิธิน้อมเกล้า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายแพทย์ วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และนางสาวอรศิริ รักแต่งาม ประธานจัดงานวิ่งฉายแสง นำทีมงานกรรมการและผู้สนับสนุนร่วมแถลงข่าว

การแถลงข่าวในวันนี้เป็นทั้งการเปิดตัวคณะกรรมการมูลนิธิน้อมเกล้า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และ การประชาสัมพันธ์งานวิ่งฉายแสง โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานเพื่อการระดมเงินเพื่อสร้างศูนย์มะเร็งแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต “อาคารรังสีรักษา”

นายสมชัย จิรายุส ประธานมูลนิธิน้อมเกล้า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวว่า มูลนิธิน้อมเกล้า ก่อตั้งจาก เงินบริจาคส่วนที่เหลือของประชาชนชาวภูเก็ต เพื่อสร้างตึก น้อมเกล้า เมื่อ 30 กว่าปีก่อน โดยมีวัตถุประสงค์เดิม เพื่อเป็นทุนปรับปรุงซ่อมแซม ตึกน้อมเกล้า เป็นหลัก ต่อมา โรงพยาบาลมีผู้ป่วยมากขึ้น และต้องการการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่นๆ คณะกรรมการจึงพิจารณาเห็นควรแก้ไขวัตถุประสงค์ เพื่อให้มูลนิธิได้ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลได้กว้างขึ้น

การระดมทุนเพื่อศูนย์มะเร็งในครั้งนี้ เกิดขึ้นด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้หารือคณะกรรมการ ว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากภาครัฐ จัดซื้อเครื่องฉายแสง แต่ยังขาดงบประมาณในการจัดหาที่ดิน และสร้างอาคาร ที่ประชุมมูลนิธิจึงรับเป็นธุระในการระดมทุนเพื่อโครงการนี้ อันเป็นการจุดเทียนเล่มแรก สร้างการรับรู้แก่ชาวภูเก็ต ของศูนย์มะเร็ง แห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต และฝั่งอันดามัน อีกทั้งเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้ตรงตามความต้องการของแพทย์ได้ด้วยความรวดเร็ว ซึ่งมีเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายใน ปี 2570

นายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ป่วยมะเร็งในจังหวัดภูเก็ตมีเป็นจำนวนมาก ทั้งชายและหญิง ซึ่งผู้ป่วยแต่ละคนจะต้องส่งเคสต่อไปรักษาที่ศูนย์มะเร็งในต่างจังหวัด ที่ใกล้ที่สุดจะเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราข สุราษฎร์ธานี สงขลา หรือ กรุงเทพฯ

ซึ่งผู้ป่วยแต่ละท่านมีความพร้อมในการรักษาที่แตกต่างกันไป ทั้งเรื่องปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาความพร้อมทางการเงิน การเดินทาง การลางานเพื่อไปรักษา ทำให้บางท่านตัดสินใจที่จะไม่รักษาต่อ ศูนย์มะเร็งในจังหวัดภูเก็ตจึงเป็นความหวังของผู้ป่วยมะเร็งของเรา ณ ตอนนี้

นางสาวอรศิริ รักแต่งาม ประธานจัดงาน “วิ่งฉายแสง” กล่าวว่า งานวิ่งฉายแสงเป็นงานวิ่งการกุศลไม่มีการแข่งขัน ซึ่งเป็นโครงการแรกในการเริ่มจุดเทียนของมูลนิธิฯในการสร้างศูนย์มะเร็งแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต การออกแบบเสื้อมีแรงบันดาลใจมาจากผ้าปาเต๊ะและบาติกที่สวยงามจะปรากฎอยู่บนเสื้อของนักวิ่งทุกท่าน ซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของภูเก็ตอันโดดเด่น และเหรียญรางวัลออกแบบมีแรงบันดาลใจมาจาก โกสัง มนต์เสน่ห์ของเครื่องประดับสไตล์เพอรานากัน ผสมผสานกับวัฒนธรรมภูเก็ตที่สะท้อนความงดงามและเอกลักษณ์
ประเภทการวิ่ง แบ่งเป็น
ฟันรัน 4 ก.ม. ค่าสมัคร 199 บาท (รับเฉพาะเสื้อวิ่ง & บิบวิ่ง)
ฟันรัน 4 ก.ม. ค่าสมัคร 299 บาท (รับเสื้อวิ่ง & เหรียญรางวัล & บิบวิ่ง)
ซุปเปอร์มินิมาราธอน 12 ก.ม. ค่าสมัคร 399 บาท (รับเสื้อวิ่ง & เหรียญรางวัล & บิบวิ่ง)
วีไอพี ต้องการร่วมทำบุญ 9,999 บาท (รับเสื้อวิ่ง , เสื้อมีปกดีไซน์พิเศษ , เหรียญที่ระลึก , ถุงผ้าดีไซน์พิเศษ)

นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวในนามตัวแทนของภาคเอกชนที่สนับสนุนการจัดงานว่าในส่วนของทางภาคเอกชนของจังหวัดภูเก็ต ยินดีสนับสนุนโครงการนี้ นอกจากที่จะเพื่อคนภูเก็ตแล้ว โครงการนี้ยังสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนคนที่เข้ามาในจังหวัดได้อีกด้วย

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์รังสีรักษา อันดามัน เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต นอกจากทำให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดฝั่งอันดามัน (พังงา กระบี่) สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ทั่วถึง รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิว ไม่ต้องเดินทางไปรักษาตัวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา หรือกรุงเทพฯ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ยังทำให้ผู้ป่วยและญาติสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก อาหาร รวมถึงความสะดวกในการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย

ในนามของจังหวัดภูเก็ต ขอสนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่ ซึ่งก็สอดคล้องกับเป้าหมายของจังหวัดในเรื่องการพัฒนามาตรฐานชีวิตที่มีคุณภาพของประชาชน

งานวิ่งฉายแสง จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ณ เขื่อนบางวาด จังหวัดภูเก็ต เริ่มตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ที่ https://soft.events/run/first-phuket-cancer-center-2024 กำหนดรับเสื้อและ BIB วิ่งได้ในวันที่ 22-23 มีนาคม 2567 เวลา 10:00-18:00 น. ณ ไลม์ไลท์ ภูเก็ต

สามารถร่วมสนับสนุนโครงการ “วิ่งฉายแสง” และบริจาคสมทบทุนได้ที่ มูลนิธิน้อมเกล้า
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โทร.076-361234 ต่อ 6530