วันเด็กทำไมต้องมีวันเดียว!!!

🎉🎉บลูทรีภูเก็ตแจกตั๋วให้เด็ก ๆ เข้าเล่นน้ำฟรี 1,000 ใบ ตลอดเดือนมกราคมนี้
🎉บลูทรีใจดีมอบสิทธิพิเศษให้น้องๆหนูๆ ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าเล่นน้ำฟรีที่โซนบลูทรีลากูนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ตลอดเดือน มกราคม 2567 เริ่มเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 นี้ สามารถลงทะเบียนได้แล้วที่ https://forms.gle/rKqjYU2NUctfYEga8

สิทธิ์เข้าฟรีสามารถเลือกใช้ได้เฉพาะในวันเสาร์หรืออาทิตย์ ตามวันที่ด้านล่างนี้ (สิทธิ์มีจำกัดในแต่ละวัน)
– เสาร์ที่ 13 / อาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567
– เสาร์ที่ 20 / อาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567
– เสาร์ที่ 27 / อาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567

เงื่อนไข
– สิทธิ์เข้าฟรี สำหรับเด็กอายุ 12 ปี หรือต่ำกว่าเท่านั้น (ผู้ปกครองต้องซื้อบัตรเล่นน้ำเพิ่มเติม)
– จำกัดสิทธิ์สำหรับเด็ก 2 ท่าน ต่อการลงทะเบียน 1 ครั้ง
– โปรดแสดงบัตรประชาชน/สูติบัตร บัตรนักเรียน หรือ พาสปอร์ต ก่อนเข้าใช้บริการ
– สำหรับเด็กที่ได้รับสิทธิ์นี้จะต้องมีผู้ปกครองเข้าไปดูแลด้วยเท่านั้น
– ผู้ปกครองที่เดินทางมาแจ้งสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องเป็นรายชื่อเดียวกันกับที่ลงทะเบียน
– สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บลูทรีภูเก็ตกำหนด
– สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้วสามารถแจ้งชื่อ-สกุลที่ลงทะเบียนออนไลน์ไว้และโชว์หลักฐานแสดงอายุตามเงื่อนไขได้เลยจ้า