ร่วมแสดงความยินดี กงสุลกิตติมศักดิ์บราซิล ประจำจังหวัดภูเก็ต

คุณธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับคุณศศิศศ์ ถาวรว่องวงศ์ อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์บราซิลประจำจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมบียอนด์ กะตะ