นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดโฆษิต

คุณธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพมารดาคุณอ้อ พรทิพย์ เปี่ยมวิวัตติกุล เจ้าของ พรทิพย์ ภูเก็ต ณ วัดโฆษิต
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมา ณ ที่นี้