ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมการอบรมรมเกี่ยวกับกฏหมายและค่าธรรมเนียมโรงแรมกับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต

วันที่  12  มิถุนายน 2567  ณ ห้องจามจุรี 1-2  โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
#ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง
โทร. 076-214-523
mail : paophuket.src@gmail.com