การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 18/2565-2567

คุณธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 18/2565-2567 วันที่ 24 มกราคม 2567 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ โดยมีวาระสำคัญดังนี้
– การจัดอบรม “คนรุ่นใหม่ห่างไกลไซเบอร์” ครั้งที่ 1/2567
– การจัดงาน
PTA Thank Press 25/1/67 ไม้หมอน ฟอเรสต์ ร้านอาหารพื้นเมืองภูเก็ต
– รายงานความคืบหน้างาน KITF 2024 : 24-26 April 2024 Almaty, Kazakhstan
– รายงานความคืบหน้า Phuket Roadshow to China 2024
– รายงานความคืบหน้า ITB Berlin 2024
– สรุปงาน Phuket Roadshow to Saudi Arabia and Oman 2024
– สรุปงานสัมมนา Data Protection Officer (DPO)
– แผนประชาสัมพันธ์ ปี 2567
– การจัดอบรม “คืนคนรักให้ครอบครัว คืนคนดีสู่สังคม” วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดราไวย์ ร่วมกับสภ.ฉลอง