สรุปการอบรม การแจ้งที่พักออนไลน์ระบบใหม่ ตม.30 TM30

คลิปประกอบการอบรมออนไลน์

เอกสารประกอบการบรรยาย > https://www.phukettourist.com/wp-content/uploads/2023/10/ปรชุม-ม.38-รร.-นำเสนอ.pdf

คลิปบันทึกการอบรมออนไลน์

URL ของระบบใหม่

https://tm30.immigration.go.th/

Clip ประกอบการใช้งานระบบ

การลงทะเบียนแบบ ตม. 30

การแจ้งที่พัก

แจ้งที่พัก แบบหลายรายพร้อมกัน

หากพบปัญหาการใช้งาน กรุณาแจ้ง อีเมลสำหรับแจ้งปัญหา  resident.helpdesk@police.go.th

FAQs