Tag Archives: Airasia

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต MOU กับหน่วยงานต่างๆ พัฒนาการท่องเที่ยว

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต MOU สนับสนุนโครงการหลักสูตรบริหารจัดการโรงแรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และนางสุพัตรา จารุอริยานนท์ อุปนายกฝ่ายบริหารกิจการภายใน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี และ...