Tag Archives: ททท.

ชวนคนไทยชีพจรลง South เพื่อ”บอกรักประเทศไทย”กับ Theme “อันดามันฟ้าใส”

ททท.จับมือผู้ประกอบการท่องเที่ยวอันดามัน ชวนคนไทยชีพจรลง South เพื่อ”บอกรักประเทศไทย”กับ Theme “อันดามันฟ้าใส” 25-26 กุมภาพันธ์นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้...