Run For Phuket Expo 2028

นักวิ่งชาวภูเก็ตกว่า 3,000 คน ร่วมวิ่งงาน Run For Phuket Expo 2028 ประกาศความพร้อมเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ณ เขื่อนบางวาด จังหวัดภูเก็ต โดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จัดงานวิ่งรายการ Run for Phuket Expo 2028 ซึ่งเป็น 1 ในกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 Phuket, Thailand ซึ่งมีนักวิ่งทั้งชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ กว่า 3,000 คน ร่วมวิ่งในรายการ ถือเป็นการประกาศความพร้อมต้อนรับคณะกรรมการ BIE (Bureau International des Expositions – BIE) หรือ คณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อม ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 ที่จะเดินทางมายังประเทศไทย และจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคมนี้ เพื่อตรวจประเมินความพร้อมของภูเก็ตในทุกด้าน โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางมาเป็นประธาน พร้อมด้วยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ภาคเอกชน ร่วมมอบเงินจากการจัดงานวิ่งครั้งนี้ จำนวน 902,028 บาท (เก้าแสนสองพันยี่สิบแปดบาท) มอบให้แก่หอผู้ป่วยอภิบาลทารกแรกเกิด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมีนายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตรับมอบ โดยคณะผู้จัดเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็ก เพราะเด็ก คือ อนาคตของประเทศและจังหวัดภูเก็ต ซึ่งตรงกับธีมการจัดงาน Specialised Expo 2028 Phuket, Thailand ที่ได้เสนอไปยัง BIE คือ Future of Life : Living in Harmony, Sharing Prosperity (ฟิวส์เจอ ออฟ ไลฟ์ อิน ฮาโมนี่ แชร์ริ่ง พอสเพอร์ริตี้) ชีวิตแห่งอนาคต-แบ่งปันความรุ่งเรือง-อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว ทั้งนี้ การวิ่ง Run For Phuket Expo 2028 มี 2 ประเภท คือ Fun run ระยะทาง 6.3 กิโลเมตร และ Mini marathon ระยะทาง 12.6 กิโลเมตร และการรวมตัวของภาครัฐ และเอกชน รวมตัวกว่า 300 คน แปรอักษรคำว่า Phuket Expo 2028 บนสันเขื่อนบางวาดอีกด้วย
ส่วนการที่ประเทศไทยได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 ที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่องาน EXPO 2028 – Phuket, Thailand หัวข้อ Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity โดยการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว จะเป็นโอกาสอันดีในการนำเสนอศักยภาพด้านการสาธารณสุข การท่องเที่ยว การเป็นศูนย์กลางด้าน Medical Hub ตลอดจนความเป็นตัวตนของจังหวัดภูเก็ตให้ชาวโลกได้รับรู้ โดยจะจัดขึ้นบนที่ดินราชพัสดุแปลงบ้านท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทางจังหวัดภูเก็ตกำลังผลักดันให้เกิดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก หรือเมดิคอล พลาซ่า ทั้งนี้เพื่อผลักดันให้ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจร ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุนานาชาติ ศูนย์ใจรักษ์ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจร
จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ประเทศไทยและภูเก็ตประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo และหากประเทศไทยได้รับเลือกจัดงาน EXPO 2028 จะเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ทุกประเทศพร้อมจะพัฒนาไปด้วยกัน และงาน Expo ครั้งนี้จะเป็นเวทีให้ทุกประเทศไปสู่อนาคตที่สดใสด้วยกัน