Phuket Roadshow สู่อุดรธานี” ชวนอีสานมาพาแลงแกงไตปลาหรรษาที่ภูเก็ต”

ภูเก็ตตอกย้ำตลาดนักท่องเที่ยวจากอีสานอย่างต่อเนื่องโดยการนำผู้ประกอบการจากภูเก็เดินทางพบปะผู้ประกอบการที่อุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อดึงนักท่องเทียวจากอีสานเข้าพื้นที่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท) สำนักงานภูเก็ตร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และสายการบินไทยแอร์เอเชียจัดงานส่งเสริมการขายการท่องที่ยว  ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเลี้ยงต้อนรับคณะจากภูเก็ต เวลา 19.00 น.  ณ  โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้นำการแสดงชุด บาบ๋าร่วมสมัย สายใยชาติพันธุ์ และสัตกินรา ภูษาปาเต๊ะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตไปแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

นายนิธี สีแพร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันนักจากภาคอีสานเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตมากขึ้น เนื่องจากสามารถเดินทางเข้าถึงสะดวกเพราะมีครื่องบินของสายการบินแอร์เอเซียบินตรงจากจังหวัดอุดรธนีสู่ภูเก็ตวันละ1 เที่ยวบิน นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางปรับอากาศที่เปิดให้บริการในหลายเส้นทาง ดังนั้น เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจากภาคอีสาน
เดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคมากขึ้น ททท.จึงได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน “Phuket Roadshow สู่อุดรธานี” ชวนอีสานมาพาแลงแกงไตปลาหรรษาที่ภูเก็ตขึ้น ในวันที่ 25 มิถุนายน 2662 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี โดยการนำผู้ประกอบการท่องที่ยวจากจังหวัดภูเก็ต จำนวน 50 ราย มาพบปะกับผู้ประกอบการนำเที่ยวจากอุดรธา นีหนองคาย และจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวนประมาณ 80 ราย เพื่อเจรจาชื้อขายสินค้า และบริการทางการท่องเที่ยวตลอดจนนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่จังหวัดอุดรธานีในรูปแบบ Table Top Sale โดยเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป องคักรปกครองสวนท้องถิ่น กลุ่ม Corporate หอการค้า นอกจากนี้ ททท.ยังได้เชิญชวนผู้ประกอบกรายใหม่หอรืผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ให้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำตลาดด้วย

นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ภูเก็ตแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและจากทั่วโลก มี
ความสวยงามและหลากหลายนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั้งปี มีสิ่งอำนวยความสะดวกและที่พักหลายระดับราคาให้นักท่องเที่ยวเลือกพักตามงบประมาณที่มี การเดินทางไปยังแหล่งท่องที่ยวต่างๆ ก็สะดวกสบาย จึงขอเชิญท่านเลือกภูเก็ตป็นจุดหมายปลายทางในการเดินทางไปท่องเที่ยวตามข้อมูลที่ท่านได้รับจากการจัดงานในวันนี้ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ในชีวิตต่อไป สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ททท.ได้นำสื่อมาลชนร่วมเดินทางทำข่าวการจัดงานรวมถึงทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่และประชาลัมพันธ์ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันต่อไป
นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าว่า ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Green Season) สมาคมฯ เองก็ได้เสนอขายรายการนำที่ยวพร้อมห้องพักในราคาพิเศษ และโปรโมชั่นอื่นๆ อีกมากมายแก่นักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางสู่ภูเก็ตมากขึ้น โดยสามารถติดตามดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phukettourist.com