Phuket บุกเกาหลีใต้

 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต จับมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าโรดโชว์ บุกตลาดเกาหลีใต้ ในระหว่างวันที่ 20 และวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ กรุงโซล และเมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้
กันยายน 2565, ประเทศเกาหลีใต้- องค์การบริการส่วนจังหวัดภูเก็ต นำโดยนายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต โดย นางสาว กนกกร ภัทรวรณี และ ศศิศศ์ ถาวรว่องวงศ์ อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว, นายรังสิมันตุ์ กิ่งแก้ว และ นางสาว ณพิตรา จิรายุส กรรมการบริหาร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย นางจิราณี พูนนายม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานโซล และนาย มนตรี มานะต่อ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักภูเก็ต นำผู้ประกอบการท่องเที่ยวจำนวน 20 ราย เพื่อพบปะตัวแทนผู้ขายบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำ 40 ราย ของเกาหลี ภายใต้โครงการ Amazing Phuket Roadshow to Korea
โดยมี นางจิราณี พูนนายม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานโซล ให้การต้อนรับและแนะนำภาพรวมของตลาดเกาหลีให้ผู้ประกอบการจากภูเก็ต โดยมีข่าวดีว่าสายการบิน Korean Air จะเริ่มบินตรงเข้าภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป
นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการจากเกาหลี
นายศศิศศ์ ถาวรว่องวงศ์ อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว ได้แนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการใหม่ๆ ของจังหวัดภูเก็ต
นอกจากนั้น ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกับโรงเรียนสตรีภูเก็ต ในการคัดเลือกนักเรียนที่เลือกเรียนภาษาเกาหลีจำนวน 2 ท่านเข้าร่วมงานนี้ด้วย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าทางจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับตลาดนักท่องเที่ยวจากเกาหลี โดยนักเรียนทั้ง 2 คน จะช่วยในการต้อนรับและกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมางก
ภาพรวมการจัดกิจกรรมในส่วนของการเจรจาทางธุรกิจประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ผู้ประกอบการเกาหลีใต้ ต่างให้ความสนใจ สินค้าและบริการที่ผู้ประกอบการจากภูเก็ตมานำเสนอในงาน คาดว่าจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีให้มาท่องเที่ยวในภูเก็ตมากขึ้นในช่วงปลายปีนี้
หลังจากการจัดงานในครั้งนี้ ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จะทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าภูเก็ตเพิ่มขึ้นอีก 10,000 คน ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ (หรือมีนักท่องเที่ยวเกาหลีเข้าภูเก็ตรวม 20,000 คนในปีนี้)
นักท่องเที่ยวเกาหลีจะมีการใช้จ่ายต่อคนต่อทริปในภูเก็ตประมาณ 20,000 บาท จะทำให้การจัดงานในครั้งนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดรายได้ให้ภูเก็ตไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท