Category Archives: News

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และอุปนายกฝ่ายการตลาดต่างประเทศ AP, AUS เข้าร่วมงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2024

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และนางสาววรพร วรทัต อุปนายกฝ่ายการตลาดต่างประเทศ AP, AUS เข้าร่วมงาน Thailand Travel...

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีการเปิดสถานกงสุลฮังการี ประจำจังหวัดภูเก็ต

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช กงศุลกิตติมศักดิ์ฮังการี จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสการเปิดสถานกงสุลฮังการี ประจำจังหวัดภูเก็ต

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และอุปนายกฝ่ายการตลาดต่างประเทศ AP , AUS เข้าพบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย

นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และนางสาววรพร วรทัต อุปนายกฝ่ายการตลาดต่างประเทศ AP , AUS เข้าพบ H.E. Mr. Pham Viet Hung...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน พร้อมคณะผู้แทนจากสมาคมธุรกิจฯ พบหารือกับคณะผู้บริหารระดับสูงของสายการบิน Royal Jordanian Airlines

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 นายสุภาค โปร่งธุระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน พร้อมคณะผู้แทนจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นำโดยนายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมฯ, นางพนัชกร ใจเย็น...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน นำคณะผู้แทนจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 นายสุภาค โปร่งธุระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน นำคณะผู้แทนจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นำโดยนายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมฯ ประชุมหารือกับคณะผู้บริหารหอการค้ากรุงอัมมาน คณะผู้บริหาร...

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้รับเกียรติร่วมรับประทานอาหารกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก นายสุภาค โปร่งธุระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน และนางศิริวรรณ โปร่งธุระ คู่สมรส เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ...

Phuket Heritage Wave 2024 (Songkran Splash in Phuket Old Town)

อบจ.ภูเก็ตทำถึง! สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2024 ปีที่ 10 สนุกสุดมันส์ไร้แอลกอฮอล์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และไลม์ไลท์ ภูเก็ต จัดงานสืบสานประเพณีไทย “สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2024” ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่...

สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

คุณพนัชกร ใจเย็น อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต คุณโสภณ – คุณบุษดี สุวรรณรัตน์ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2567