โครงการฝึกอบรม เตรียมความพร้อมด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคใต้

โครงการฝึกอบรม เตรียมความพร้อมด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคใต้

สามารถสมัครด้วยตัวเองและรับ BIB ได้ที่ Skywalk Central Phuket
วันที่ 16 - 17 มกราคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น.

Offline Registration & Receive the BIB @ Skywalk Central Phuket
16 - 17 January 2020 | 10.00 a.m. - 8.00 p.m.